Home » Usługi + » Energybox

Energybox

Oferowane przez nas rozwiązania Energybox pomagają naszym klientom posiadającym liczne lokalizacje lepiej zarządzać ich działalnością, obniżać koszty, generować oszczędności i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju ich biznesu.

EnergyTracker

Monitoruj zużycie energii w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć miesięczne rachunki za energię.
Energy Tracker pozwala monitorować zużycie energii i wydajność urządzeń elektrycznych we wszystkich lokalizacjach, aby zwiększyć efektywność energetyczną, uniknąć przestojów i zapobiec awariom sprzętu.

SiteHero

Nowoczesne bezprzewodowe czujniki monitorują temperaturę, dostęp do drzwi i warunki panujące w każdej z twoich lokalizacji w czasie rzeczywistym. Dzięki rozwiązaniu Site Hero posiadasz dostęp do ważnych dla twojego biznesu danych z każdej lokalizacji. Wielopoziomowy system powiadomień ostrzega o wszelkich odchyleniach w sprzęcie i otoczeniu.

Energybox

Oferowane przez nas rozwiązania Energybox pomagają naszym klientom posiadającym liczne lokalizacje lepiej zarządzać ich działalnością, obniżać koszty, generować oszczędności i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju ich biznesu.

EnergyTracker

Monitoruj zużycie energii w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć miesięczne rachunki za energię.
Energy Tracker pozwala monitorować zużycie energii i wydajność urządzeń elektrycznych we wszystkich lokalizacjach, aby zwiększyć efektywność energetyczną, uniknąć przestojów i zapobiec awariom sprzętu.

SiteHero

Nowoczesne bezprzewodowe czujniki monitorują temperaturę, dostęp do drzwi i warunki panujące w każdej z twoich lokalizacji w czasie rzeczywistym. Dzięki rozwiązaniu Site Hero posiadasz dostęp do ważnych dla twojego biznesu danych z każdej lokalizacji. Wielopoziomowy system powiadomień ostrzega o wszelkich odchyleniach w sprzęcie i otoczeniu.

DispenserSentry

Monitoruj aktywność i dostęp do dystrybutorów paliwa w czasie rzeczywistym. Otrzymuj dźwiękowe i wizualne powiadomienia z każdej lokalizacji, zwiększając tym samym bezpieczeństwo swoich obiektów.
Nowoczesne bezprzewodowe czujniki Dispenser Sentry umożliwiają digitalizację i automatyzację procesów kontrolnych, optymalizując dokładność odczytu i zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego, a także obniżając koszty.

CarwashAssure

To rozwiązanie dla myjni samochodowych pozwala na monitorowanie i otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym, aby zapobiegać kosztownym awariom i przestojom urządzeń.

AutoScheduler

Zautomatyzuj swój sprzęt i operacje, zmniejszając koszty i upraszczając codzienne procesy.
Auto Scheduler automatyzuje uruchamianie i wyłączanie sprzętu, pozwalając uniknąć niepotrzebnych nakładów pracy, zmniejszając koszty energii i wydłużając żywotność.